Željko Đurin: Fotografska radnja ( “photoshop”)

Fotoshop je imenica koja opisuje prostoriju, radnju ili sličan objekt u kojem se izrađuju, obrađuju, razvijaju i rade svakakvi poslovi sa  fotografskim materijalima i fotografijama.

“Fotošop” je riječ koju u današnje vrijeme koristi jako puno ljudi koji imaju i nemaju puno informacija o čemu se zapravo radi. Ta je riječ postala sinonim za svaku fotografiju koja izgleda “bolje” od ostalih :/  O čemu se zapravo radi. Photoshop je programski paket tvrtke Adobe. Prvu inačicu ovog programa razvili su Thomas i John Knoll u siječnju 1988. i to pod kodnim imenom Bond. Verzija je bila 0.07. Iako nije bila objavljena, to je bila prva demo inačica onoga što danas znamo kao Adobe Photoshop. U rujnu 1988. licencu za distribuciju programa kupila je tvtrka Adobe Systems. Tokom godina, program se razvijao i dodavale su mu se se naprednije funkcije, a neka od kodnih imena koja su se koristila u razvoju bila su: Bond, Seurat, Fast Eddy, Merlin, Brimstone, Tiger Mountain, Big Electric Cat, Strange Cargo, itd.. Thomas i John Knoll, htjeli su  operacije i radnje prilikom povećavanja negativa u tamnoj komori učiniti manje kompliciranim za izvođenje na način da se rade na skeniranoj fotografiji na računalu.

Podešavanje kontrasta i svjetline na fotografijama, zasićenje bojom, dodging burning funkcije, itd.

U današnje vrijeme vrlo često dolazi do nepravednog poistovjećivanja obrade fotografije i manipulacije fotografijom. To bi značilo da kad vidim neku fotografiju, ne mogu biti siguran da li je to stvarno fotografija ili se radi o manipulaciji ili montaži. Upravo negdje oko trenutka kad sam došao do te spoznaje, odlučio sam se puno više posvetiti radu na klasičnoj, analognoj fotografiji, većinom crno bijeloj.